Większość osób zakładających własną restaurację jest przekonanych o tym, że ich restauracja będzie lepsza niż wszystkie inne. Mamy tendencję do takiego myślenia nawet wówczas, gdy zakładamy restauracje w miejscu, gdzie  [ Read More ]

Ponieważ coroczne wypłaty z funduszu emerytalnego są wysoko przewidywalne, fundusze emerytalne inwestują w długoterminowe papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje, akcje oraz hipoteki długoterminowe. Kluczowe zagadnienia związane z zarządzaniem funduszami emerytalnymi  [ Read More ]

Forma dokonywania rozliczeń pieniężnych pomiędzy bankami lub dwoma krajami. W pierwszym przypadku w izbie rozrachunkowej spotykają się codziennie przedstawiciele banków; każdy z nich przedstawia każdemu z pozostałych członków izby płatne  [ Read More ]

Jakkolwiek cele wszystkich programów emerytalnych są identyczne, programy te różnią się między sobą wieloma charakterystycznymi cechami. Pierwszą z nich jest metoda dokonywania płatności: jeśli świadczenia są określone przez wysokość składek  [ Read More ]

W przypadku braku rynków finansowych, ty i Carl Cieśla moglibyście się nigdy nie spotkać. Bez nich trudno byłoby przesyłać fundusze od ludzi, którzy nie mają możliwości inwestycyjnych do tych, którzy  [ Read More ]

Na początku 1979 r. dwóch teksańskich miliarderów, W. Herbert Hunt i jego brat, Nelson Bunker Hunt, podjęli decyzję o wkroczeniu w szerokim zakresie na rynek srebra. Motywy zakupu srebra Herbert  [ Read More ]

Kolejną przyczyną, dla której w gospodarce znajdującej się w stanie pełnego zatrudnienia bezrobocie nie równa się zeru, jest obecność tzw. bezrobocia strukturalnego, czyli niezgodność pomiędzy potrzebami firm a zdolnościami czy  [ Read More ]